Fri, 7 Jun, 2024
News and Events

UA&P lumahok sa 7th International Conference on Asian and Philippine Studies

 

Ibinahagi ni Dr. Moreal Camba ng Kagawaran ng Filipino ng UA&P ang kaniyang pananaliksik na pinamagatang “Ang Filipino Bilang Katutubo sa Manila Carnival (1908-1915): Ang Iba’t ibang Imahen ng Katutubong Filipino sa mga Retrato ng Ilang Piling Pahayagan sa Filipinas” sa ginanap na 7th International Conference on Asian and Philippine Studies (ICAPS) noong Mayo 30 hanggang Hunyo 1, 2024 sa Lungsod ng Baguio.

Layon ng ICAPS na makabigay ng espasyo sa mga nagpapakadaluhasa sa Araling Asya at Araling Pilipinas na maibahagi ang kanilang mga pananaliksik at makalikha ng mga propesyonal na ugnayan ng mga mananaliksik.

Ang ICAPS ay inorganisa ng Kolehiyo ng Malalayang Sining ng Pamantasang De La Salle – Maynila. 

 

Si Dr. Camba (nakasuot ng berde sa kanan) kasama ang iba pang mga nagbigay ng panayam. 

Pearl Drive, Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines
(632) 8637-0912 to 26
Pearl Drive, Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines (632) 8637-0912 to 26