Mon, 18 Sep, 2023
News and Events

Forum ng propesyonalisasyon ng pagsasalin, nilahukan ng UA&P - Filipino

 

Sa online forum ng propesyonalisasyon ng pagsasalin na naganap noong ika-29 ng Agosto 2023, napili bilang isa sa mga reaktor si Dr. Moreal N. Camba, tagapangulo ng Kagawaran ng Filipino ng UA&P.

Layon ng forum na ibahagi ng ilang piling unibersidad sa National Capital Region (NCR) ang kani-kanilang mga personal na danas sa pagsusulong ng propesyonalisasyon ng Pagsasalin Filipino. Isinusulong nito ang kolaborasyon ng iba’t ibang institusyon upang mapabuti ang kalidad ng Pagsasalin Filipino at mas mapalaganap ito sa mas malawak na komunidad.
 
Naging tagapanayam sa forum ang tagapangulo ng University of the Philippines Diliman - Sentro ng Wikang Filipino, Polytechnic University of the Philippines - Sentro ng Pagsasalin, University of Santo Tomas - Sentro sa Salin at Araling Salin, at De La Salle University – SALITA. Kasama rin bilang reaktor ang tagapangulo ng Philippine Normal University - Language Center at Komisyon sa Wikang Filipino - Sangay ng Salin. 

 

Pearl Drive, Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines
(632) 8637-0912 to 26
Pearl Drive, Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines (632) 8637-0912 to 26