Faculty Profile

Ph.D. in Philippine Studies
University of the Philippines Diliman, Philippines
Master of Arts in Philippine Studies
University of the Philippines Diliman, Philippines
Bachelor of Arts in Araling Pilipino
University of the Philippines Diliman, Philippines
Ang Sining ng Tugma at Sukat: Isang Pahapyaw na Pagbabalik-Tanaw sa Sinaunang Pagtula
UA&P CAS Review 2015
Baybayin - Grade 10 Filipino
REX Publishing 2015
Panitikan ng PIlipinas (para sa Kolehiyo)
Mutya Publication 2012
Sibol: University of Michigan 2010
Interaktibong Modyul sa Filipino 2 - Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik
Mutya Publication 2014